Bijbelkring Bussum/Huizen

Deze bijbelstudiekring is in 2011 ontstaan uit een samenvoeging van twee al langer bestaande groepen. In een informele setting wordt éénmaal in de maand een bijbelstudie gehouden, op zondagavond tot rond 9 uur. Na de middagkerkdienst wordt eerst samen gegeten in het Trefpunt, en aansluitend wordt een bijbelgedeelte of een bijbels onderwerp besproken.  De groep bestaat uit gemeenteleden van heel uiteenlopende leeftijd, echtparen en alleengaanden, met wisselende ervaring op bijbelstudiegebied, maar allemaal verlangend om de Heer en wat Hij zegt beter te leren kennen. Ook is er ruime gelegenheid om elkaar te leren kennen, en van elkaar te leren.

Soms wordt er door één van de leden een ‘inleiding’ gehouden, een uitwerking van het onderwerp, bedoeld om de bespreking op gang te helpen, andere keren kiest ieder zijn eigen manier van voorstudie.

Wanneer we vergaderen is te vinden in het Kerkblad.

Kom gerust eens langs om te kijken!

Contactpersoon: Marijcke Sikkema