De Ichthuskerk

Voor onze kerkdiensten komen we elke zondag bij elkaar in de Ichthuskerk in Huizen. In deze kerk, die in 2010 volledig is gemoderniseerd, vinden ook veel andere activiteiten van de gemeente plaats. De naam van de kerk komt van het Griekse woord voor vis: ‘Ichthus’. Deze naam is niet alleen gekozen omdat Huizen in de 18e en 19e eeuw een vissersdorp was.


Er is namelijk een veel diepere betekenis van het woord ‘Ichthus’; het  is een acroniem met de volgende betekenis:

In de eerste eeuwen van onze jaartelling werden de christenen in het Romeinse rijk vervolgd. Het ‘Ichthus’- teken was een teken waaraan christenen elkaar konden herkennen.

Door de naam van onze kerk geven we aan dat we Jezus Christus erkennen als Gods zoon en dat we geloven dat hij onze redder is.