Waarom vormen wij een gemeente?

De gemeente te Bussum-Huizen bestaat uit mensen die geloven dat Jezus Christus hun redding is. Zo zijn ze verbonden met Christus en daarom ook verbonden met elkaar.

Deze relatie met elkaar en met Christus wordt vergeleken met het hoofd en lichaam. Wanneer Christus ons hoofd is, zijn wij het lichaam met al zijn leden. Ook is die relatie te vergelijken met een liefdesrelatie. Deze directe verbondenheid tussen christenen en Christus bepaalt de structuur van de gemeente. Je deelt niet alleen je geloof in Christus, maar ook lief en leed en allerlei gezamenlijke activiteiten.

Het geloof in Christus is gebaseerd op de Bijbel. De Bijbel is het betrouwbare woord van God. Daarin laat God aan de mensen zien wie Hij is. Daarom neemt de Bijbel ook zo’n belangrijke plaats in in de kerk. Om onze relatie met Christus en elkaar in stand te houden en te versterken komen we elke zondag bij elkaar om elkaar te zien en samen God te eren en te luisteren naar wat Hij ons in de Bijbel wil vertellen.