Preekrooster

NB:
Op de zondagen in mei zijn er alleen online-ochtenddiensten; daarna is het
nog onzeker of het online blijft en/of er middagdiensten zijn
Zondag 2 mei 2021
Collecte: 1e Kerk 2e Diaconie
9.30 uur: ds. S.M. Alserda (Spakenburg-Zuid) – online dienst
Zondag 9 mei 2021
Collecte: 1e Kerk 2e E&R (Evangelisatie & Recreatie)
9.30 uur: ds. P. Boonstra – online dienst
Donderdag 13 mei 2021 – Hemelvaartsdag
Collecte: 1e Kerk 2e Faculté Jean Calvin (Aix-en-Provence)
9.30 uur: ds. P. Boonstra – online dienst
Zondag 16 mei 2021
Collecte: 1e Kerk 2e VSE (Ver. Emeritaatsvoorziening GKv)
9.30 uur: ds. D.T. Vreugdenhil (Nijkerk) – online dienst
Zondag 23 mei 2021 – Pinksteren
Collecte: 1e Kerk 2e Zending
9.30 uur: ds. P. Boonstra – online dienst
Zondag 30 mei 2021
Collecte: 1e TUK (Theol. Universiteit Kampen)
                 2e UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid)
9.30 uur: ds. A.O. Reitsema (Amersfoort) – online dienst
Onder voorbehoud:
Zondag 6 juni 2021

In beide diensten viering van het Heilig Avondmaal
Collecte: 1e Kerk 2e Diaconie
9.30 uur: ds. C. de Jong (CGK)
17.00 uur: ds. P. Boonstra