Preekrooster

NB:
Er worden weer kerkdiensten gehouden met gemeenteleden.
Zondag 3 oktober 2021
In beide diensten viering van het Heilig Avondmaal
Collecte: 1e kerk 2e diaconie
9.30 uur: dr.P. Boonstra
17.00 uur: dr. P. Boonstra
Zondag 10 oktober 2021
Collecte: 1e Kerk 2e SGJ (St. Chr. Jeugdzorg)
9.30 uur: ds. A. de Snoo (Leusden)
17.00 uur: ds. A.M. Postma (Nijkerk-Oost)
Zondag 17 oktober 2021
Collecte: 1e Kerk 2e UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid)
9.30 uur: ds. D.T. Vreugdenhil (Nijkerk)
17.00 uur: ds. Z.J.C. van Harten (Spakenburg-Zuid)
Zondag 24 oktober 2021
Collecte: 1e TUK (Theol. Universiteit Kampen) 2e SBS (St. Broederschap Spanje)
9.30 uur: ds. R. ter Beek (Leusden)
17.00 uur: ds. J. de Wolf (Amersfoort)
Zondag 31 oktober 2021
Collecte: 1e Kerk 2e VSE (Ver. Emeritaatsvoorziening GKv)
9.30 uur: dr. P. Boonstra
17.00 uur: ds. B. van Egmond (Capelle-Noord)
Woensdag 3 november 2021 – Dankdag voor gewas en arbeid
Collecte: 1e Diaconaal project
19.30 uur: ds. A.M. Postma (Nijkerk-Oost)
Zondag 7 november 2021
In beide diensten viering van het Heilig Avondmaal
Collecte: 1e Kerk 2e Diaconie
9.30 uur: ds. H. Hidding (Bunschoten-Spakenburg)
17.00 uur: ds. J.M. Batteau (IJsselstein)