Bijbelstudievereniging ‘Woord en Daad’

Dat is de naam van onze vrouwenvereniging.  Op het moment zijn we met  14 leden, afkomstig uit Bussum,  Naarden  en Weesp.

Onder wisselend voorzitterschap vergaderen we om de 14 dagen op de dinsdagavond van 20.00 uur tot ongeveer  22.00 uur in de Spieghelwijck adres: Iepenlaan 354a in Bussum.

Wij bespreken Bijbelse onderwerpen,  meestal aan de hand van een schets,  ook worden thema’s uit het blad  “Wegwijs” van de Bijbelstudiebond behandeld,  en periodiek komen kerkgeschiedenis of de Bijbelse geschriften aan bod.

Door de jaren heen zijn we wat uitgedund, maar de betrokkenheid en het enthousiasme is niet minder geworden!

In het jaarboekje van de kerk staan de namen van de bestuursleden.

En natuurlijk zijn nieuwe leden altijd welkom!