Kerkdiensten beluisteren

U kunt onze kerkdiensten live beluisteren. De liturgie van de eerstvolgende diensten vindt u hieronder. Het is ook mogelijk om kerkdiensten achteraf te beluisteren of te downloaden. Dit kan op  kerkdienstgemist.nl.

I.v.m. de coronamaatregelen van de overheid, zullen er alleen online diensten zonder kerkgangers worden belegd op zondagmorgen 09.30 uur. Deze kerkelijke lockdown duurt (voorlopig) tot en met zondag 2 mei.

Kerkdiensten beluisteren van de GKv Bussum-Huizen

Beeld en geluid:

https://youtu.be/_nn5eTT1jkU (18 april ochtend)

https://youtu.be/rFJdZ59y37M (25 april ochtend)

Alleen geluid:

zondag 18 april 2021
09:30 uur: online uitzending – ds. C.J. Mewe (Bunschoten-Spakenburg)
Organist: Jos Breevaart

Liturgie ochtenddienst:

Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Votum, groet, amen
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 Nieuw Psalm Berijming
Lezen van de samenvatting van de wet Matteus 22: 37 – 40
Zingen: Psalm 73: 7 Nieuwe Psalm Berijming
Gebed om de opening van het Woord
Bijbellezing: Johannes 21: 1 – 19
Zingen: Gezang 92: 1, 2 ‘nu triomfeert de Zoon van God’
(Oud) Geref. Kerkboek 2006 ‘o Jezus Christus door uw dood’
Verkondiging
Geloofsbelijdenis van de apostelen
Amenlied: Op Toonhoogte 111: 1, 2, 3 (= Opwekking 44)
Gebed
Aandacht voor de collecte
Slotzang: Gez. 217: 1, 2, 4 oud liedboek voor de kerken
Zegen

Kerkdiensten beluisteren van de CGK Huizen
De GKv Bussum-Huizen werkt nauw samen met de Christelijke
Gereformeerde Kerk Huizen. De CGK Huizen houdt elke
zondag twee online diensten, ‘s morgens om 09.30uur en ‘s middags om
17.00 uur. De diensten van deze gemeente zijn live te beluisteren via
onderstaande link.

De CGK diensten kunnen achteraf beluisterd worden via deze link  kerkdienstgemist.nl.