Kerkdiensten beluisteren

U kunt onze kerkdiensten live beluisteren. De liturgie van de eerstvolgende diensten vindt u hieronder. Het is ook mogelijk om kerkdiensten achteraf te beluisteren of te downloaden. Dit kan op  kerkdienstgemist.nl.

I.v.m. de Corona aanbevelingen van de overheid. Zullen er weer online diensten zonder kerkgangers worden belegd, alleen op zondagmorgen, 09.30 uur. Deze kerkelijke lockdown duurt (voorlopig) tot en met zondag 7 maart.

Kerkdiensten beluisteren van de GKv Bussum-Huizen

Beeld en geluid:

https://youtu.be/hYqrElRWiWg (28 februari 2021 ochtend)

Alleen geluid:

zondag 28  februari 2021
09:30 uur: online uitzending – ds. W. Scherff (Harderwijk)
Organist: Arjen Miedema

Liturgie ochtenddienst:

Votum en groet
Zingen Ps 25: 1, 2 ‘k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Tien woorden
Zingen Ps 25: 3 Denk aan mijn in uw ontferming
Gebed
Lezen Zach. 13: 7-19 en Mat 26: 30-35, 47-56
Zingen: Ps 38: 6, 7, 8 Heer, mijn hart dreigt te bezwijken, …
Preek over Mat 26: 56b
Zingen LB 654: 1, 2, 5, 6 Zing nu de Heer, stem allen in…
Dankzegging en voorbeden
Zingen LB 344: 1, 2, 3 Wij geloven één voor één
Zegen

Kerkdiensten beluisteren van de CGK Huizen
De GKv Bussum-Huizen werkt nauw samen met de Christelijke
Gereformeerde Kerk Huizen. De CGK Huizen houdt elke
zondag twee online diensten, ‘s morgens om 09.30uur en ‘s middags om
17.00 uur. De diensten van deze gemeente zijn live te beluisteren via
onderstaande link.

De CGK diensten kunnen achteraf beluisterd worden via deze link  kerkdienstgemist.nl.