Kerkdiensten beluisteren

U kunt onze kerkdiensten live beluisteren. De liturgie van de eerstvolgende diensten vindt u hieronder. Het is ook mogelijk om kerkdiensten achteraf te beluisteren of te downloaden. Dit kan op  kerkdienstgemist.nl.

I.v.m. de Corona aanbevelingen van de overheid kunnen de diensten door
maximaal 37 personen worden bijgewoond, daarvoor moet men zich vooraf
aanmelden. Vanaf september worden er ook weer middagdiensten of
bijeenkomsten met een aangepast karakter gehouden.

Kerkdiensten beluisteren van de GKv Bussum-Huizen

Beeld en geluid:

https://youtu.be/2BmP2psbSRQ (25 oktober 2020 ochtend)

https://youtu.be/jPkxowReML4 (1 november 2020 ochtend)

Alleen geluid:

Zondag 25 oktober 2020
09:30 uur: online uitzending – ds. C. de Jong (CGK) – kanselruil online uitzending en fysiek aanwezig op uitnodiging
Organist: Jos Breevaart

Liturgie morgendienst:
Mededelingen
Votum en groet
Zingen Ps. 89 : 1 en 6
Gods aanwijzing voor ons leven
Zingen GK (2006) 174
Gebed
Schriftlezing Pred. 3,1-15
Zingen Ps. 144 : 2
Verkondiging
Zingen GK (2006) 118
Geloofsbelijdenis
Zingen GK (2006) 155 : 5
Dankgebed
Zingen Ps. 72 : 10
Zegen
Collecte (?)

Zondag 25 oktober 2020
17:00 uur: samenkomst in het Trefpunt fysiek aanwezig op uitnodiging
Organist: —-

Liturgie middagdienst:
—–

Kerkdiensten beluisteren van de CGK Huizen
De GKv Bussum-Huizen werkt nauw samen met de Christelijke
Gereformeerde Kerk Huizen. Vanaf 7 juni houdt de CGK Huizen elke
zondag twee online diensten, ‘s morgens om 09.30uur en ‘s middags om
17.00 uur. De diensten van deze gemeente zijn live te beluisteren via
onderstaande link.

De CGK diensten kunnen achteraf beluisterd worden via deze link  kerkdienstgemist.nl.