Kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten live beluisteren. De liturgie van de eerstvolgende diensten vindt u hieronder. Het is ook mogelijk om kerkdiensten achteraf te beluisteren of te downloaden. Dit kan op  kerkdienstgemist.nl.

Kerkdiensten beluisteren van de GKv Bussum-Huizen

Beeld en geluid:

https://youtu.be/DedG-1kDsYc (24 oktober ochtend)
https://youtu.be/FOTsM6OV7YY (24 oktober middag)

Alleen geluid:

zondag 24  oktober 2021

09:30 uur: online uitzending – ds. R. ter Beek (Leusden)
Organist: Albert Rozema

Liturgie ochtenddienst:

Votum en Vredegroet
Zingen: GK17: Gez. 167 (Machtig God, sterke rots)
Wet
Zingen: GK17: Ps 86: 2, 4, 5 en 7 (Ja, tot U hef ik mijn leven)
Gebed om de HG
Schriftlezing en tekst: Hand. 17: 16-34 en Hand. 2: 47.
Zingen: GK17: Gez. 249: 1, 2 en 3 (God, die was en is en komt)
Verkondiging
Zingen: GK17: Gez. 249: 6, 8 en 9 (Hij, de Heer, gaat voor ons uit)
Gebed
Collectemoment
Zingen: GK17: Gez. 260 (Heer, voor alle mensen roepen wij U aan)
Zegen

17:00 uur: online uitzending – ds. J. de Wolf (Amersfoort)
Organist: Jos Breevaart

Liturgie middagdienst:

Votum en zegengroet
zingen: Gk06 gezang 107 : 1 en 3 (Ere zij aan God de Vader…)
Gebed om de opening van Gods Woord
en verlichting met de heilige Geest
Schriftlezingen: 2 Kronieken 17 : 1 – 6,
en 18 : 1 – 7 en 19 : 1 -3
Tussenzang: Gk06 Psalm 1 : 1, 2 en 3
Tekst: 2 Kronieken 18 : 1
Amenlied: Gk06 Psalm 25 : 2 en 6 (Heer, wijs mij toch zelf de wegen…)
Dankzegging en voorbeden
Geloofsbelijdenis;
zingen: Gk06 gezang 107 : 2 en 4 (Ere zij aan Hem wiens liefde…)
Slotlied: Lb (2013) lied 146c: 1, 2 en 3 (Alles wat adem heeft love de
Here…)

======

Kerkdiensten beluisteren van de CGK Huizen

De GKv Bussum-Huizen werkt nauw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk Huizen.
De diensten van de CGK Huizen zijn live te beluisteren via onderstaande link.

De CGK diensten kunnen achteraf beluisterd worden via deze link  kerkdienstgemist.nl.