Kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten live beluisteren. De liturgie van de eerstvolgende diensten vindt u hieronder. Het is ook mogelijk om kerkdiensten achteraf te beluisteren of te downloaden. Dit kan op  kerkdienstgemist.nl.

De middagdiensten in de periode van dec. 2022 t/m maart 2023,
worden gehouden in het gebouw van de CGK.

Kerkdiensten beluisteren van de GKv Bussum-Huizen

Beeld en geluid

2 december ochtend
2 december middag (CGK/GKv)

Alleen geluid:

Zondag 04 december 2022 2e advent

09:30 uur: online uitzending
viering van het Heilig Avondmaal op Schotse wijze.
Voorganger: ds. J.M. Batteau (IJsselstein)
Organist: Jos Breevaart
Liturgie ochtenddienst:

Welkom en mededelingen
Votum (gezongen)
Vredegroet
Amen (gezongen)
Lied: LvdK 125:1,2,4 O kom, o kom, Immanuël
De Wet: Versie van Luther
Lied: GK Ps. 25:3,6
Gebed
Kindermoment
Lied: LB 520:1,2,6 De wijzen
Lezen: Gen. 49:1-12
Preek: Er komt een Heerser uit Juda!
Lied: LB 454:1,2,3 De mensen die gaan in het duister
Avondmaal (‘Schotse manier’)
formulier 5
Na het eten en drinken,
zingen: GK 218:1,3 Lof aan Gods Zoon,die als het Lam
Dankzegging en voorbede
Lied: Ps. 72:1,2,3
Zegen u
Amen (gezongen)
Collecte in de collectezaken bij de uitgang

17:00 uur: online uitzending
avondmaalsviering – 90-jarig bestaan CGK Huizen
voorganger: ds. C. de Jong (CGK)
Organist: ?
Liturgie Middagdienst:

welkom en mededelingen
zingen Schriftberijming 4 : 1, 2 en 3
stil gebed, votum en groet
zingen Psalm 45 : 3 en 6 NB
avondmaalsviering
zingen Gezang 126 : 1 en 2 LB73
zingen Gezang 126 : 3 LB73
gebed
schriftlezing Jesaja 65 : 17 – 25
zingen Schriftberijming 4 : 5 en 6
verkondiging
zingen Uit aller mond 134
dankgebed
geloofsbelijdenis
zingen Psalm 72 : 11 OB
zegen

=======

Afkorting liederen
Ps. (zonder toevoeging) = Psalmberijming in Gereformeerd Kerkboek (zowel 2006 als 2017).
GK06 = Gereformeerd Kerkboek, 2006.
GK = Gereformeerd Kerkboek, 2017.
DNP = De Nieuwe Psalmberijming. 2021.
ZddT = Jan Mul, Zingend door de tijd.
150 Geneefse Psalmen opnieuw berijmd. 2017.
PvN = Psalmen voor nu.
LvdK = Liedboek voor de kerken. 1973.
NLB = Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. 2013.
Hh = Hemelhoog. Protestants evangelische liedbundel. 2015.
Opw. = Opwekking.
UAM = Uit aller monden
OTH (2015) = Op toon hoogte
E en R = Evangelisatie en Recreatie bundel

======

Kerkdiensten beluisteren van de CGK Huizen

De GKv Bussum-Huizen werkt nauw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk Huizen.
De diensten van de CGK Huizen zijn live te beluisteren via onderstaande link.

De CGK diensten kunnen achteraf beluisterd worden via deze link  kerkdienstgemist.nl.