Bijbelstudievereniging ‘Getrouw in geloof’

De bijbelstudievereniging ‘Getrouw in Geloof’ bestaat voornamelijk uit kerkleden woonachtig in Huizen. De bijbelstudies zijn één keer in de twee weken, op woensdagavond,  in de Ichthuskerk, waarbij meestal 8 à 10 leden aanwezig zijn.

Naast het bespreken van bijbelboeken komen ook  andere andere onderwerpen aan de orde. De samenstelling van de vereniging  is gevarieerd, mede daardoor kunnen we veel van elkaar leren.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom,   meer informatie kunt u vinden in het jaarboekje van de kerk.